1. Polska 149 lotów
2. Wielka Brytania 96 lotów
3. Hiszpania 34 loty
4. Niemcy 22 loty
5. Grecja 12 lotów
6. Włochy 12 lotów
7. Norwegia 8 lotów
8. Portugalia 6 lotów
9. Szwecja 6 lotów
10. Francja 4 loty
11. Holandia 4 loty
12. Węgry 4 loty
13. Cypr 2 loty
14. Finlandia 2 loty
15. Irlandia 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Maroko 2 loty
18. Ukraina 2 loty
19. Czechy 1 lot
20. Estonia 1 lot
21. Litwa 1 lot